FÖRETAGETAFFÄRSIDÉTJÄNSTERMEDARBETAREVILLKOR - GDPRKONTAKTA OSS
Tjänster
 
 
MER INFO
 
 
Redovisning och
administrativ service  
Revision
Skatt
Övrig rådgivning
   
   
   
 

Skatt

Kostnader skall optimeras. Det gäller även skatten. Detta ett svårt område och det kräver specialkompetens. Revikonsults medarbetare har denna kunskap och ser till att Din skatt
blir den optimala sett över tiden.

Utöver vår egen kompetens har vi samarbete med skattespecialister som finns tillgängliga
när Dina skattefrågor kräver djupgående skatterättslig analys. Du kan därför vända Dig till
oss med vetskapen att Du alltid kan få hjälp.

Inom bl a följande områden kan vi hjälpa Dig:

  • Företagsbeskattning
  • Individbeskattning
  • Skattefrågor i ägarledda företag
  • Mervärdeskattefrågor
  • Upprättande av deklarationer
  • Avgifter och punktskatter
  • Skatterevision
  • Företagsförvärv
  • Omstrukturering

Du når oss på telefon 042-18 99 80 eller info@revikonsult.se.
 
 
 
 
 
 
Producerad av Yonova Web & Design, Helsingborg  
© Copyright REVIKONSULT 2009