FÖRETAGETAFFÄRSIDÉTJÄNSTERMEDARBETAREVILLKOR - GDPRKONTAKTA OSS
Tjänster
 
 
MER INFO
 
 
Redovisning och
administrativ service  
Revision
Skatt
Övrig rådgivning
   
   
   
  Revision

För Revikonsult är revision en kombination av efterfrågestyrd och lagstadgad revision. Det
innebär att revision är en analytisk genomgång av företagets hälsa med fokus på ekonomisk rapportering och den interna kontrollapparat som skall säkerställa att lönsamheten optimeras.
Ett företag vars årsredovisning är granskad av
Revikonsult har genomgått en kvalitets-
granskning.


Vår personal har lång erfarenhet av arbetsuppgifter inom området revision.  Detta i kombination
med samarbetet med olika specialister öppnar dörren för många former av revision. Genom internationella samarbetspartners skapar vi dessutom förutsättningar även för Dig med global anknytning.

   
Revikonsult kan därför erbjuda bl a följande tjänster:

  • Lagstadgad revision
  • Efterfrågestyrd revision
  • Internrevision
  • IT-revision (förmedla specialisttjänst)

Du når oss på telefon 042-18 99 80 eller info@revikonsult.se
.
 
 
 
 
 
 
Producerad av Yonova Web & Design, Helsingborg  
© Copyright REVIKONSULT 2009