FÖRETAGETAFFÄRSIDÉTJÄNSTERMEDARBETAREVILLKOR - GDPRKONTAKTA OSS
Tjänster
 
 
MER INFO
 
 
Redovisning och
administrativ service  
Revision
Skatt
Övrig rådgivning
   
   
   
  Redovisning och administrativ service

Som företagare vill man helst vara entreprenör och driva kärnverksamhet. All formalia som
läggs på ens axlar är mycket tyngre än dess verkliga vikt. Bokföring, skatteuppbörd, statistik,
moms, årsredovisning – listan kan göras lång. Problemet är egentligen litet eftersom Du kan
få hjälp med detta.

Vi har medarbetare som genom sin långa erfarenhet kan ta sig an uppgiften både rationellt och
effektivt. Du sparar både tid och pengar och dessutom får Du goda råd på vägen, både i hur Du
kan effektivisera Din verksamhet och hur Du kan förenkla Ditt och vårt arbete med företagets
redovisning.

Här är exempel på tjänster vi kan hjälpa till med:

 • Bokföringsrådgivning
 • Skatte- och avgiftsredovisning
 • Rapportering och resultatuppföljning
 • Redovisningsrådgivning
 • Bokslut
 • Deklarationer
 • Årsredovisning
 • Koncernredovisning
 • Ekonomisk planering
 • Budget och prognoser
 • Rutin- och processuppföljning

Du når oss på telefon 042-18 99 80 eller info@revikonsult.se.
 
 
 
 
 
 
Producerad av Yonova Web & Design, Helsingborg  
© Copyright REVIKONSULT 2009