FÖRETAGETAFFÄRSIDÉTJÄNSTERMEDARBETAREVILLKOR - GDPRKONTAKTA OSS
Företaget
 
 
LÄNKAR
 
 
SVEREV
PKF International
FAR
Bolagsverket
Bokföringsnämnden
Skatteverket
Rådet för finansiell
rapportering
   
   
   
   
 

REVIKONSULT REVISIONSBYRÅ AB bildades i slutet av 1980-talet.
Vi är för närvarande 11 medarbetare, varav fyra är auktoriserade revisorer.
Dessutom är de flesta av oss auktoriserade redovisningskonsulter.

REVIKONSULTs kunder är mindre och medelstora familjeföretag men även stora företag,
föreningar och organisationer finns bland våra kunder. Alla företagsformer och branscher
är representerade.

REVIKONSULT ingår i SVEREV och internationellt samarbete har vi med PKF International.

SVEREV – enskilda revisionsbyråer i samverkan – bildades 1981 som en organisation av
självständiga revisionsbyråer i Sverige. Inom SVEREV finns för närvarande ca 100 medarbetare
på ett tiotal orter.

PKF International är en världsomspännande organisation av självständiga revisionsbyråer
och finns i 125 länder. PKF-byråerna samarbetar intensivt och kan erbjuda kvalificerade tjänster
inom revision, redovisning, beskattning och data i andra länder.

Revikonsult Revisionsbyrå AB
Landskronavägen 25 A
252 32 Helsingborg
Tel: + 46 (0)42 18 99 80
Fax: + 46 (0)42 24 23 24
Org nr: 556397-5779
Momsreg nr: SE556397577901

REVIKONSULT  REVISIONSBYRÅ AB är ett av Revisorsnämnden registrerat revisionsbolag.

Auktoriserade revisorer, godkända revisorer samt auktoriserade redovisningskonsulter i

REVIKONSULT  REVISIONSBYRÅ AB har erhållit sina yrkestitlar i Sverige.

I REVIKONSULT  REVISIONSBYRÅ AB är de kvalificerade medarbetarna medlemmar i Far.

Revisionsverksamheten är bland annat reglerad i Aktiebolagslagen 9 kapitlet samt i Revisorslagen (2001:883).

 
 
 
 
 
 
Producerad av Yonova Web & Design, Helsingborg  
© Copyright REVIKONSULT 2009